Meer dan 90% van het gietwerk gefabriceerd door De Vries non-ferro gieterij bestaat uit hogedrukgietwerk en vacuŁm-hogedrukgietwerk. Dit gietwerk wordt door De Vries non-ferro gieterij uitsluitend door Tooling Twente Enter gefabriceerde of gemodificeerde matrijzen geproduceerd. Door alleen door Tooling Twente Enter gefabriceerde matrijzen te gebruiken is De Vries non-ferro gieterij verzekerd van betrouwbare, maatvaste en goed producerende matrijzen. De Vries non-ferro gieterij kan door gebruik te maken van het produktinformatiesysteem zeer adequaat produceren. In dit produktinformatiesysteem staan alle parameters en controlepunten van de verschillende processen. Het produktinformatiesysteem draagt zorg voor een juiste informatie verspreiding richting de gieterij, bewerkingsafdeling en de eindcontrole. Een drietal andere giettechnieken zijn: lagedrukgietwerk, persgieten en zwaartekracht-gietwerk

Het verschil tussen het hogedrukgieten en het vacuüm-hogedrukgieten bestaat uit een vacuümsysteem dat wordt aangesloten op een daarvoor speciaal gebouwde matrijs. Dit vacuümsysteem zorgt ervoor dat de lucht in de matrijs een druk van 0.2 Bar krijgt. Met vacuümgieten wordt de poreusheid van aluminium gereduceerd naar 1 tot 1.5%, terwijl deze poreusheid normaal gesproken tussen de 6 en 8% ligt. Het eindprodukt heeft hierdoor een homogenere dichtheid. De voordelen hiervan zijn onder andere: Hogere rek, hogere treksterkte, minder uitval tijdens het gietproces en minder uitval bij finishing door vermindering van uittredende gassen. Kortom: Produkten van de Vries non-ferro gieterij zijn geen gebakken lucht.